NOFI Current Buster som blir slept på sjø, mens et hjelpefartøy sjekker separatoren på systemet.

Leverandør av miljøprodukter som presterer

NOFI Current Buster® 6

Leverandør av miljøprodukter som presterer

Spill Kit

Gjenfangstgarn i reol. Garn, tau og blåser.

NOFI Gjenfangstsystem

Les mer

14.04.2023

Ny rammekontrakt med IUA Bergen!

Vi er stolt av å ha blitt tildelt rammekontrakt med IUA Bergen region. Avtaleperioden er på 2+1+1 år og sikrer IUA Bergen region sine deltakerkommuner tilgang til et bredt utvalg av oljeabsorberende lenser og strøabsorbenter.

26.10.2022

Bremnes Seashore styrker beredskapen mot akutt forurensning

Bremnes Seashore gikk i år til anskaffelse av 2 stk. beredskapskasser med ECOSORB absorberende lenser på en av sine servicestasjoner.