Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Dette er forankret gjennom våre prosedyrer og etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer
Se etiske retningslinjer for våre leverandører og forretningspartnere.

Aktsomhetsvurderinger
AllMaritim gjennomfører regelmessig aktsomhetsvurderinger av eget selskap, leverandører og forretningspartnere i tråd med OECD’s retningslinjer for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan vi håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet.

Aktsomhetsvurderinger er en del av AllMaritim sitt system for risikostyring og vi er i en pågående prosess for å kartlegge alle våre nåværende leverandører som er direkte knyttet til vår virksomhet, tjenester eller produkter for å sikre at våre etiske retningslinjer blir respektert, akseptert og signert.

Kontakt oss
Ønsker du mer informasjon om hvordan AllMaritim håndterer aktsomhetsvurderinger eller ønsker å varsle ved mistanke om kritikkverdige forhold i forbindelse med AllMaritim’s virksomhet, ta kontakt med oss på post@allmaritim.com