Miljøpolicy

AllMaritim skal gjennom sin ISO 14001 sertifisering sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele virksomheten. Alle ansatte er forpliktet av vår miljøpolitikk og vi skal jobbe aktivt for å avdekke både gunstige og ugunstige miljøpåvirkninger i samarbeid med våre produsenter og samarbeidspartnere.

Vi vil gjennom vårt ledelsessystem for miljø ha kontinuerlig fokus på forbedring for å sikre følgende :

  • Identifisering av viktige miljøaspekter
  • Informasjon og opplæring til ansatte
  • Redusere negativ effekt på ytre miljø
  • Etterleve egne, kunde og myndighetspålagte krav
  • Økt troverdighet overfor kunder og andre interessenter
  • Oppfyllelse av leverandørkrav

Big Bags produsert av resirkulerte flasker

AllMaritim og våre partnere jobber stadig for å redusere vår påvirkning på miljøet. Fra høsten 2022 vil fremtidige big bags med lenser og absorbenter leveres i resirkulert materiale. En big bag produseres nå av 117 stk. resirkulerte flasker. Se gjerne video av ny big bag fra ECOSORB.

ECOSORB NEW BIG BAG

100% fra fornybare energikilder.

Oljelenser, absorbenter og annet oljevernutstyr som produseres av Markleen Management i Spania produseres utelukkende på strøm fra fornybare enegikilder.

Dette er mulig fordi fabrikken til Markleen befinner seg i Aragón – regionen, der strømmen blir produsert fra fornybare kilder som vann, vind og solkraft. Spesielt vind- og solkraft -anleggene rundt fabrikken er blant de aller største i Europa, og elektrisiteten som blir konsumert i Aragón kommer 100% fra fornybare kilder. Aragón produserer mer fornybar energi enn det som benyttes i regionen, og eksporterer som sådan fornybare energi.

Sertifikat fra strømleverandør som garanterer at strømmen levert Markleen Management SL er sertifisert og kommer fra fornybare kilder.
Vindkraft park og solenergi anlegg i Aragón, Spania
Vindkraft park og solenergi anlegg i Aragón, Spania

FNS BÆREKRAFTSMÅL

FNS BÆREKRAFTSMÅL er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål
14 - livet i havet
17 - samarbeid for å nå målene,
- er ledestjerner for vår virksomhet og skal være en naturlig del av vår kultur.

SDG LOGO
FNs bærekraftsmål hjul

Vi er leverandør av oljevernutstyr som bidrar til å begrense miljøpåvirkningen av oljesøl. Oljevernutsyret kan også brukes til å samle søppel i havet.

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Gjennom godt samarbeid med våre interesseparter vil vi lettere oppnå våre målsettinger.