Siden 1988 har AllMaritim levert løsninger for håndtering av oljesøl. Vi sitter på lang erfaring fra mange typer aksjoner, alt fra mindre hendelser i kystnære farvann til internasjonale oljekatastrofer. En ting er sikkert, ingen søl er like! Det gjelder å ha oversikt over hvilke produkter man har til rådighet, å ha kjennskap til egenskapene og hvilke begrensninger de har. En god beredskap er sjelden bygget opp rundt en løsning eller ett produkt, men en kombinasjon av løsninger som fungerer sammen.

For å gi et eksempel på noen av våre produkter satt i system, har vi på bildet under laget en illustrasjon av et oljesøl ved en kai. Under finner du beskrivelse og egenskaper til hvert produkt. Det er også koblinger til hvert produkt hvis du ønsker mer informasjon.

Oljesøl illustrasjon
  1. ECOSORB absorberende lense med skjørt. Lense som er lett å håndtere og kan kobles sammen til ønsket lengde. Sperrer olje inn og absorberer olje. Meget god absorberende kapasitet, opptil 50 liter pr. meter lense. 25 cm dypt skjørt sørger for å sperre og holde på oljen.
  2. ECOSORB absorberende lense. Brukes til opptak av olje på sjø. Gjerne som på illustrasjonen over, som en opptaker på innsiden av konvensjonelle oljelenser eller absorberende lenser med skjørt.
  3. ECOSORB Absorberende slør. Opptak av oljefilm/blushine og småsøl. Fås i sammenhengende lengder på 22 m. Dette gjør det mulig å effektivt håndtere større areal forurenset av oljefilm.
  4. NorMar minioverløpsskimmer. Ved større mengder olje eller tykkere olje som ikke tas effektivt opp av absorberende lenser, er skimmere en kostnadseffektiv måte å få oljen opp på. Oljen fra overflaten og blir sugd opp til egnet lagringstank eller direkte til sugebil. Kan leveres som komplett løsning i kasse inkludert pumpe som passer vanlig 220V stikkontakt.
  5. Stor beredskapskasse til lenser og absorbenter. Kassen kan romme 100 meter absorberende lense med skjørt. Dette gir en absorberende kapasitet på godt over 2000 liter. Kan leveres etter ønske med en kombinasjon av absorbenter og nødvendig verneutstyr. 
  6. ECOPOOL selvreisende tanker. Når man pumper opp olje må man ha et sted å gjøre av oljen. Ordinære tanker og IBCer fungerer godt til dette, men de tar opp verdifull plass når de ikke er i bruk. ECOPOOL selvreisende tanker krever nærmest ingen lagringsplass og kan oppbevares som en del av et Spill Kit. ECOPOOL fås i størrelser fra 75 til 575 liter.