Bremnes Seashore styrker beredskapen mot akutt forurensning

Bremnes Seashore gikk i år til anskaffelse av 2 stk. beredskapskasser med ECOSORB absorberende lenser på en av sine servicestasjoner.

Publisert 26.10.2022

Til sammen er dette 200 meter ECOSORB absorberende lense med skjørt med en samlet opptakskapasitet på over 3500 liter diesel og olje. Lensene er ligger ferdig koblet, klar til utsett rett fra kassene, 100 meter lense i hver kasse. Dette sørger for rask respons og håndtering av oljesøl.

ECOSORB oljelense på sjøen. Foto.