SOLID Løft av Miljøberedskapen til kystverket!

AllMaritim er stolt av å få mulighet til å levere de nye ECOSOLID 500XHD beredskapslensene til Kystverket. Kontrakten ble signert høsten 2020 og består av 18 skreddersydde 10’containere med 200 meter luftfylt lense på hydraulisk drevet trommel, produsert av Markleen.

Publisert 01.06.2021

Grupperingen AllMaritim, Markleen (Egersund Group) og NOFI har over 30 års erfaring fra leveranser, utvikling og operasjonell bruk av beredskapsmateriell. Resultatet fra samlet kompetanse, operativ erfaring og testing, har resultert i at ECOSOLID serien i dag inneholder alle de egenskaper som Kystverket har etterspurt for å heve kvalitet og økt robusthet i oljevernberedskapen. Kystverket stilte høye miljøkrav til både utstyr, leverandører og underleverandører og vi tar kontraktstildelingen som et bevis på at vi og våre samarbeidspartnere leverer oljevernutstyr som gir et SOLID løft i miljøberedskapen langs vår sårbare og verdifulle kystlinje.

Det var stor entusiasme både hos leverandører og kunde når vi nylig gjorde opptak for Opplæringsfilmen hos Kystverkets Hovedkontor i Horten.