Rammekontrakt med IUA Vest-Finnmark

Våren 2021 inviterte IUA Vest-Finnmark til anbudskonkurranse for å inngå rammekontrakt (2+2 år) på levering av oljeabsorberende lenser og oljebark til sine 6 deltakerkommuner med hoved depot i Hammerfest og Alta.

Publisert 14.07.2021

AllMaritim er stolt av å bli tildelt kontrakten og har allerede levert første parti Ecosorb oljeabsorberende lenser og Zugol oljebark til depotet i Alta. Avtalen sikrer IUA Vest-Finnmark sitt behov for generell supplering og tilgang til våre store beredskapslager i Bergen og Tromsø ved større akutte hendelser.