ECOSOLID er en robust og miljøvennlig oljelense med faste flytelegemer klar til bruk i havner, fjordstrøk og skjermede farvann. Flytelegemet er spesialkonstruert for å sikre optimale operative egenskaper uten fare for sekundærforurensning (ingen isopor). Lensene er tilgjengelig i versjoner med 250 og 350 mm fribord og leveres i standard seksjoner på 25 meter.

ECOSOLID oljelensen har fått flere oppgraderinger som skiller den fra standard havnelenser, høy slitestyrke, robust konstruksjon og økt synlighet. Det er også den eneste lensen som er 100% kompatibel med NOFI 250 og 350EP lenser, samt den eneste som er godkjent for bruk i NOFI Boom Bag Systemet. Flytelegemet kan ikke føre til Isopor sekundærforurensning.

Ved en hendelse med akutt forurensning er tid avgjørende. Selv små mengder olje og diesel sprer seg raskt på vannoverflaten. Å kunne sperre av et område og få kontroll på sølet er avgjørende for hvor ressurskrevende og kostnadsdrivende et oljesøl blir. En oljelense vil begrense den miljømessige og økonomiske konsekvensen ved et oljesøl. Det er i Norge som i de fleste andre land, forurenser er økonomisk ansvarlig ved akutt forurensning.

ECOSOLID oljelensen har flere oppgraderinger som skiller den fra en standard havnelenser, høy slitestyrke, robust konstruksjon og økt synlighet. Det er også den eneste lensen som er 100% kompatibel med NOFI 250 og 350EP, samt den eneste som er godkjent for bruk i NOFI Boom Bag Systemet.

Bruksområder:

 • Oljevernaksjon ved kystnært farvann, fjorder og havner
 • Skjerme eller samle olje
 • Hindre spredning av plast, annet søppel som flyter i overflaten
 • Som beredskap som ligger ute på vannet ved entreprenørarbeid med fare for forurensning til sjø/vann
 • Beredskap hos industri med fare for akutt forurensing til det marine miljø
 • Skjerme oppdrettsanlegg eller andre sårbare områder til sjøs mot oljesøl
ECOSOLID 250

Spesifikasjoner:

ModelECOSOLID 250ECOSOLID 350
Bruksområde Havner og beskyttet farvann Havner og beskyttede farvann
Total høyde 600 mm 800 mm
Fribord 250 mm 350 mm
Skjørt 350 mm 450 mm
Standard lengde Seksjon 25m 25m

Bruk og sikkerhet:

 • Lommer til markeringslys i enden av hver seksjon
 • Håndteringsstropper 
 • Reflekser hver 5 meter
 • Godt merkede områder på lensen for oppankring

Tilgjengelig ekstrautsyr:

 • Slepere tilpasset ECOSOLID 250 og 350.
 • Forankringssett
 • Bøyelys
 • Reparasjons Kit
 • Tidevannskompensator

Ofte stilte spørsmål.

Hvordan tar man opp oljen man har samlet?
ECOSOLID sperrer oljen inne slik at det er kontroll på oljen, men den har ingen absorberende egenskaper. For å få oljen opp er man avhengig av absorbenter eller ved større søl, en oljeskimmer. Les mer om våre ECOSORB absorbenter og oljeskimmere.

Kan man bruke ECOSOLID oljelenser om igjen etter et oljesøl?
Ja, man kan fint bruke ECOSOLID oljelense igjen etter den har blitt vasket og sjekket for skader. I brukermanualen er det eget kapittel som tar for seg vask av oljelensen. Vask av oljelenser som har vært i oljesøl må kun utføres på områder der man har kontroll på det oljeholdige avløpsvannet eller har utstyr til å skille oljen fra vannet.

Lensen har skader, må jeg kaste den?
AllMaritim har fokus på at våre løsninger skal være enkle å reparere, også under en aksjon. Så lenge skaden ikke er for stor er det i de fleste tilfeller mulig å reparere skadene. Det er mulig å kjøpe reparasjons kit til ECOSOLID lensen.

Se NOFI Boom Bag® for hurtig utsett av lense

NOFI Boom Bag System