Fôrflåte og arbeidsbåt ved oppdrettsanlegg. Oljelense rundt arbeidsbåt. Illustrasjon.

Maritim Miljøberedskap.

Hendelser med forurensning til sjø skjer både i stort og smått. Vi leverer produkter som vi vet presterer. Ofte handler det om rimelige produkter som er enkle i bruk, men kan utgjøre en stor forskjell når uhellet først er ute.

Enten er for å ta opp søl fra en ødelagt hydralikkslange på dekk, overbunkring ved fôrflåte eller begrense skadevirkninger fra et større oljesøl som kan true oppdrettsanlegg med fisk i.

Lenser på oppdrettsanlegg


AllMaritim hjelper deg med å finne den beste løsningen. Vi tilbyr også opplæring i bruk av våre beredskapsprodukter mot akutt forurensning.

Det settes forskjellig krav til oppbevaring av kjemikalier, og havbruksnæringen forholder seg ofte til krav i sertifiseringer som er både strengere og mer spesifikke enn det som er i loven. Vi leverer oppbevaringsløsninger som tilfredsstiller krav til blant annet 110% av innholdet. Finn løsningen for din bedrift, enten du skal ha et lite kjemikalieskap, lagring av IBC 1000l eller en skreddersydd miljøcontainer for oppbevaring av større mengder kjemikalier.

Hindre at utslipp skjer 

Korrekt oppbevaring.

Bedriften er ansvarlig for at kjemikalier oppbevares på en trygg og sikker måte. Reduser risiko for at utslipp skjer ved korrekt lagring av olje og kjemikalier. Uhell med kjemikalier kan utgjøre fare for liv og helse, skade på miljøet og potensielt store økonomiske konsekvenser for en bedrift. Ansvarlig forurenser vil bli stilt ansvarlig for kostnaden av opprydding. Dette kan bli dyrt, særlig ved forurensning til grunn. Vi har en rekke oppbevaringsløsninger som blant annet tilfredsstiller krav til oppsamling og adgangsbegrensning.

Gå til miljøsikring og oppbevaring

Miljøsikring AllMaritim AS

Begrens konsekvensene av utslipp

Optimal håndtering og opprydning av utslipp

Håndter oppstått situasjon på best mulig måte. Reduser konsekvensene av et utslipp med riktig utstyr og opplæring i bruken av det. Ved søl med olje eller diesel gjelder det å reagere raskt. Sørg for å ha riktig type Spill Kit, absorbenter/lenser lett tilgjengelig der hvor hendelser kan oppstå. Tilgang på riktig utstyr og personell som har fått opplæring i bruken av dette, kan betydelig redusere konsekvensene av et utslipp. AllMaritim lagerfører store og små spill kit, absorbenter og lenser.
Klikk her for å lære mer om Håndtering og opptak av mindre oljesøl i marine miljø.

Se:

- Spill Kit

- Absorberende lenser

Maritim Beredskap - Akutt forurensning

Beredskap tilpasset din virksomhet.

Enten det er store eller små lokaliteter, produksjon på sjø eller landbasert. AllMaritim sørger for å finne den beste beredskapsløsningen mot akutt forurensning for din virksomhet. Ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker nærmer informasjon angående noen av våre produkter.