AllMaritim tilbyr miljøcontainere fra Chemstore som har over 25 års erfaring med design og produksjon av sikre oppbevaringsløsninger. Ut fra hvilke kjemikalier og deres kriterier for oppbevaring finner vi en trygg løsning tilpasset kundens behov. Alle containere leveres med sekundær oppsamling som sørger for 110% oppsamling av største beholder og 25% av totalt lagret innhold. 

Firevault miljøcontainer

Firevault miljøcontainer for oppbevaring av brannfarlige kjemikalier. Tilbyr modeller fra 1 til 4 timers brannsikker konstruksjon. Kan også leveres ATEX-sertifisert.

Hazvault miljøcontainer

Sikker oppbevaring av farlige kjemikalier. Miljøcontaineren leveres ferdig montert til ønsket sted. 110 % oppsamlingskapasitet av største lagrede enhet.

Corvault miljøcontainer

Miljøcontainer for sikker lagring av etsende kjemikalier. Kan lagre IBC, fat eller mindre formater.

Gasvault miljøcontainer

Miljøcontainer for lagring av sikker oppbevaring av gassflasker. Gasvault miljøcontainer leveres ferdig montert og klar til bruk til ønsket lokasjon.

Thermovault miljøcontainer

Miljøcontainer med full kontroll på temperatur. Oppbevar kjemikalier på ønsket temperatur med Thermovault.