Corvault - Miljøcontainer for etsende kjemikalier

For sikker lagring av etsende kjemikalier. Miljøcontaineren er behandlet korrosjonssikker epoxy maling innvendig og polyuretan maling utvendig. Dørne på miljøcontaineren kan låses for å sikre adgangsbegrensning. Containerne leveres ferdig montert til ønsket lokasjon. Kan flytte og relokaliseres ved hjelp av truck eller kran. Oppsamlingskapasiteten sikrer 110% av største enhet og 25% av containeres totale lagrede innhold. Godkjente testsertifikat medfølger.

Separate sumper.

Corvault kan settes opp med oppsamlingssumper som er delt fra hverandre slik at man ved en evt. lekkasje unngår at stoffer som ikke er kompatible med hverandre blandes i samme sump. Dette kan i noen tilfeller føre til voldsomme reaksjoner, utvikling av farlig gass og varmeutvikling. Ved å sende inn sikkerhetsdatablad på det som skal oppbevares, tilpasses enheten ut fra kjemikalienes egensakper og reaktivitet. 

Størrelser

Corvault kan leveres i et stort antall størrelser. Alt fra enheter som kan oppbevare en håndful 25 liter dunker til store containere som kan romme større mengder IBCer.