Gasvault - Miljøcontainer for gassflasker

GasVault lagringscontainer er designet og produsert for sikker lagring av gassflasker. Gassflaskene lagres vertikalt og sikres med kjetting. Gasvault containere kan låses med hengelås for å hindre uvedkommende tilgang.

  • Perforerte veggpaneler brukes for å hindre at skadelig/eksplosiv gass akkumuleres.
  • Gassylindre med inkompatible gasser kan lagres i samme container ved å sette inn en brannsikker skillevegg.
  • Tomme gassflasker kan skilles fra fulle gassflasker og er tydelig merket.

GasVault containere leveres ferdig montert og klar til bruk til ønsket lokasjon.

Tabellen viser eksempler forskjellige modeller av Gasvault miljøcontainer.

NB! Endelig mål blir oppgitt i tegning før produksjon og kan avvike fra tabellen under.

Model Dimensjoner (L x W x H)Lagringskapasitet

4GSD - Gasvault

960 x 1350 x 2240 mm

4 sylindre

9GSD - Gasvault

1075 x 1200 x 2150 mm

9 sylindre

12GSD - Gasvault

1500 x 1350 x 2400 mm 12 sylindre

24GSD - Gasvault

2800 x 1350 x 2400 mm

24 sylindre

36GSD - Gasvault

4150 x 1750 x 2400 mm

36 sylindre

48GSD - Gasvault

5450 x 1750 x 2400 mm

48 sylindre