Thermovault - Miljøcontainer med temperaturkontroll

For mange kan det å ivareta optimal lagringstemperatur av kjemikalier være avgjørende for høyest sikkerhet, kvalitet og effekt. Thermovault sørger her for en løsning på utfordringen med en en fullstendig temperturkontrollert miljøcontainer.

  • Unngå å kaste bort dyrebar tid på å vente på at kjemikalier blir varmet opp til optimale temperaturer.
  • Sørger for at kjemikalier oppbevares under riktige temperaturer for slik at man unngår å forringe holdbarhet og kvalitet på grunn av feil oppbevaringstemperatur.
  • Fullt justerbar maksimal og minimal temperatur.
  • Godt isolerte enheter sørger for å holde driftskostnadene nede.
  • Akustisk og visuell alarm.
  • Kan plasseres ute og inne

Thermovault enheter leveres ferdig montert til lokasjon.