Barrier Tank Compact (BTC)

BTC er en kjemikalietank hvor alle flater som er væskeberørte har doble vegger og dobbel bunn. Tankene er tilpasset forurensningsforskriften kapittel §18-6c om oppsamlingsarrangement.

Tankene leveres ferdig montert med flenser, rør og mannhull som oppfyller kravene til ditt anlegg. Tankens konstruksjon tilpasses for å dekke kundens behov, dette gir en effektiv drift og sikker håndtering av væsken. Installering av tanken er rask og enkel.

Tankene er laget i PEHD (High-Density Polyethylene), som er et robust, resirkulerbart og holdbart materiale. I dag er PE et vanlig materiale som brukes til produksjon av pumpestasjoner, tanker, brønner og trykkrør, fordi det er spesielt holdbart i nordisk klima og et lett material med overlegen korrosjonsbestandighet som egner seg til mange typer væske.

Tankene leveres normalt i sort farge utvendig og lys grå innvendig.

NOFI Vakos leverer tanker med volum opp til 40 m3 pr. tank. Tankene konstrueres og utformes for hvert anlegg i samarbeid med kunden. Med dette menes at høyde, diameter, rørsystemer, samt plassering av stusser for tilkobling av sensorer kan varieres.


Tabell