Fire stykk ensilajsetanker på rekke utenfor industribygg.

En ensilasjetank er svært viktig del av et industrianlegg, og den skal være med å bidra til god og effektiv drift for å ivareta verdier knyttet til biologiske råstoffer.

Ensilajetankene har dobbel bunn samt dobbel tankvegg produsert etter samme prinsippet som NOFI Vakos BTC-tanker. Konisk indre bunn med fall mot avtapping i senter. Avtapping føres ut gjennom vegg.

Leveres ferdig oppsatt for omrører, sikkerhetsrekkverk rundt luke og stige m/plattform for sikkert arbeid. Heisesystem med manuell vinsj for nedsenking og heising av omrører kan levers på dersom ønskelig.

NOFI Vakos sine stående sylindrisk overgrunntanker er laget av PEHD (High-Density Polyethylene), som er et robust, resirkulerbart og holdbart material. I dag er PE et vanlig materiale som brukes til produksjon av pumpestasjoner, tanker, brønner og trykk rør, fordi det er spesielt holdbart i nordisk klima.

Polyetylen materialet er kjemikaliebestandig mot de fleste kjemikalier og benyttes i tanker med temperatur opp til +40oC. driftstemperatur, type kjemikalier og ønsket levetid fra 15-50 år, er basis faktorer i beregning av tanker. Normalt brukes sikkerhetsfaktor mellom 1,5- 2,0. PEHD tanker nyttes til drikkevann, kjemikalier, ensilasje og andre tekniske produksjonsvæsker.

Tankene leveres normalt i sort farge utvendig og lys grå innvendig.

Størrelser

VolumDiameterHøydeca. Liter
15 m3 2500 mm 3000 mm 15000 liter
20 m3 2500 mm 4100 mm 20000 liter
30 m3 2500 mm 6000 mm 30000 liter
35 m3 3000 mm 5000 mm 35000 liter
40 m3 3000 mm 5300 mm 40000 liter
3 Stykk ensilajsetanker i polyetylen. Illustrasjon
Ensilajsetank i polyetylen plassert utendørs.