Se film

NoFloods Kofferdam

Bruk av Flom barrierer til å lage vanntette kofferdammer, midlertidige demininger, for entreprenør virksomhet.

Det å kunne lage vantette barrierer slik at en får gjennomført reperasjoner, nybygg, og annet vedlikehold på en tørr, effektiv og hurtig måte kan være enorm besparende ved entreprenør prosjekt. 

Ved å bruke NoFloods Twin Tubes og Flexwall har en mulighet til å sette opp (og fjerne) barrierer hurtig. Noe som gjør at en kan starte arbeidet før, og får gjennomført arbeidet raskt. en kan også bruke de til å lede vann forbi et punkt ved arbeid i/ved en elv. 

Den er også hurtig og demontere!