NorMar Minioverløpsskimmer

Overflateskimmer for opptak av olje som kan kobles til eksisterende pumpe eller sugebil. Kan også leveres komplett i kasse og elektrisk pumpe for vanlig stikkontakt.

Skimmer pakke, med overløp, børste, diske  skimmer, samt aggregat.

NorMar Miniskimmerpakke

Skimmerpakken består av dieseldrevet pumpe, mini overløpsskimmer, skimmerhode der det enkelt kan byttes mellom børste eller skiver.

NorVac Skimmer

NorVac fungerer som en "støvesuger" på dieselsøl, blushine og minimerer vannopptak. Kobles direkte mot ekstern pumpe.