NOFI Spill Raider™ Automatisk Luftfylt Oljelense

NOFI Spillraider er den mest avanserte automaisk luftfyllte oljelensen på markedet.

NOFI 1000 Serien Manuelt Luftfylt Oljelense

NOFI 1000 Serien er en manuelt luftfyllt oljelense, spesielt utviklet for bruk under krevede forhold.

ECOMARINE

ECOMARINE-oljelense er en av de mest avanserte offshore-lensesystemene som er tilgjengelig i dag. Lensen ekspanderer øyeblikkelig under utsett, på grunn av at spiralfomede høytrykks slanger som kveiler seg når en spoler av.

ECOSAFE

ECOSAFE er konvensjonelle oppblåsbare oljelenser med luftkamre som enkelt kan skiftes ut separat.