NOFI Spill Raider™ Automatisk Luftfylt Oljelense

NOFI Spillraider er den mest avanserte automaisk luftfyllte oljelensen på markedet.

NOFI 1000 Serien Manuelt Luftfylt Oljelense

NOFI 1000 Serien er en manuelt luftfyllt oljelense, spesielt utviklet for bruk under krevede forhold.

ECOSOLID Havnelense

ECOSOLID er en robust og miljøvennlig oljelense med faste flytelegemer klar til bruk i havner, fjordstrøk og skjermede farvann.

ECOSORB® Absorbent lense

Markedets mest solgte absorberende lense.

Markleen Permanent Lense

Langtidslense er en lense for langtidsoperasjoner med vesentlig høyere slitestyrke enn tradisjonelle oljelenser.