NOFI Currenty Buster 6 som blir slept som et En-Båts-System bak en offshore båt, for å ta opp olje.

NOFI Current Buster med IPS

NOFI Current Buster med IPS er et En-båts system for hurtig og effektiv oljeopptak. Systemet består av NOFI Current Buster og NorMar IPS System, for jakting og opptak av olje.

Konvensjonelt Offshore System med NOFI Spill Raider Oljelense og NorMar Offshore Skimmer

Konvensjonellt Offshore System

Konvensjonelt Offshore Oljevern System, bestående av Offshore Oljelenser og Skimmer / Oljeopptakere.

NOFI Boom Bag Hurtigutsettings system for oljelenser

NOFI Boom Bag System

NOFI Boom Bag System er et hurtig system for utsett av oljelenser, kan kjøres i opp til 15 knopp på sjø / vann. For hurtig respons ved oljevern aksjoner.