NOFI Currenty Buster 6 som blir slept som et En-Båts-System bak en offshore båt, for å ta opp olje.

Høy-Hastighets En-Båts system

NOFI Current Buster med IPS er et høy-hastighets en-båts selvstendig system, som kan operere alene uten back up fra andre fartøy. Et kostnadseffektivt system som gir operatøren stor fleksibilitet og økning i overordnet ytelse og opptaks effektivitet.

Alt-i-en løsningen inkluderer følgende:
NOFI Current Buster Serien, som er nyutviklet med forbedret hydrodynamisk form, som forminsker draget i sjø/vann og gjør at systemet kan slepes i opp til 5 knops hastighet.

BoomVane systemet, et unikt system når brukt sammen med NOFI Current Buster. Enkelt å operere, kostnadseffektivt, samt det reduserer operastørens responstid betraktelig. Sikkerhet blir også betraktelig forbedret da det kun er et fartøy involvert, dette eliminerer da dårlig/missvisende kommunikasjonen mellom to fartøy som i noen tilfeller kan føre til skader på utstyr.

NorMar Integrert Pumpe System: er en pumpe designet for å pumpe opp oljeemulsjonen som er samlet i separator tanken til NOFI Current Buster model 4 og/eller 6. Systemet består av en “plug and play” versjon som enkelt kan kan brukes sammen med alle eksisterende modeller av NOFI Current Buster 4 og 6. NorMar IPS består av en fritt flytende flytelslange, NorMar pumpeflåten bruker enten en DOP eller en MSP pumpe, leveres med vanninjeksjon og forskjellige oppbevaringsløsninger. NorMar IPS er designet for sikker og enkel operasjon som tillater pumping av oljeemulsjon over på OR tank med høyest mulig opptaks effektivitet.

NOFI Current Buster

Model

CB4

CB6CB8
Fribord størrelse Ø 800 mm Ø 1000 mm Ø 1400 mm
Slepe Hastighet(STW) 4 knop 5 knop 5 knop
Luftfylle System Høy-Kapasitets luftblåser Høy-Kapasitets luftblåser Høy-Kapasitets luftblåser
Lengde 35,2 m 62,9 m 64,8 m
Total Bredde (Front åpning) 22 m 34 m 50 m
Separator 35 m3 70 m3 70m3

NorMar Integrert Pumpe System

ModelNorMar 3IPSNorMar 4IPS/HNorMar 4IPS/L
Applikasjon NOFI Current Buster 4 NOFI Current Buster 6 NOFI Current Buster 6
Pumpe/Kapasitet DOP 160/30m3/hr DOP 250/100m3/hr MSP 150/+350m3 / hr
Flyteslange/Lengde 3'' / 60m 4'' /105m 4'' /105m
Lagring 3m3 Hydraulisk trommel 5m3 Hydraulisk Trommel 5m3 Hydraulisk Trommel