NOFI Current Buster som blir slept på sjø, mens et hjelpefartøy sjekker separatoren på systemet.

NOFI Current Buster® Serien

NOFI Current Buster Serien er en høyhastighets oljelense designet for å jakte på oljeflak.

NOFI Current Buster 2 Shallow Water, som blir slept i en elv i Alaska.

NOFI Current Buster® 2 - Shallow Water

NOFI Current Buster 2-Shallow Water, er et høyhastighets system spesielt designet for grunne farvann som f.eks elver.

NOFI Current Buster 2 Som blir slept med et gartøy og en paravan, midt i Innseglingen i  Bergen.

NOFI Current Buster® 2

NOFI Current Buster® 2 representerer et viktig bidrag innen beredskapssystemer for oljevern på grunt farvann som i havner og kystnære områder.

NOFI Current Buster Dronebilde, der den jakter olje.

NOFI Current Buster® 4

NOFI Current Buster® 4, Høyhastighets oljelense. Inkluderer midlertidig lagring og separasjon av vann og olje, og opererer i hastigheter opptil 4 knop.

NOFI Current Buster 6 som en båts system, slept av et offshore fartøy

NOFI Current Buster® 6

NOFI Current Buster® 6, Høyhastighets oljelense. Inkluderer midlertidig lagring og separasjon av vann og olje, og opererer i hastigheter opptil 5 knop.