Skimmere til havn, kystnært farvann og offshore. Opptakskapasitet fra 0,5 m3 til 350 m3 i timen. NorMar offshore oljeskimmer for kostnadseffektiv opptak av olje.

Mini Skimmere

Kompakte skimmere/ oljeopptakere for opptak av olje fra havn, elv, bekk og tanker.

NorMar Skimmer testes ved kai

Medium Skimmere

NorMar oljeopptaker / skimmere er en effektiv oljeopptaker med minimalt vedlikehold, med en opptaks kapasitet på 30 - 100 m3 avhengig av konfigurasjon.

Offshore Skimmere

NorMar Offshore Oljeopptaker / Skimmer er en effektiv, kostnadsbesparende skimmer med høy opptakevne, 100 - 350 m3 i timen for offshore operasjoner.