NOFI Oil Barge oppankret ved kai.

NOFI Oljelekter er et viktig tilskudd for å løse problemstillingen ved midlertidig lagring av olje under en oljevernaksjon. Ofte underestimerer operatørene nødvendigheten for midlertidig lagring, som blir mer akutt ved mangel på tank kapasitet og infrastruktur under et oljesøl. 

Med fokus på lett tilgjengelighet har NOFI Oljelekteren en åpen topp, som gir lett tilgang for skimmere, pumper og andre metoder for å tømme systemet. NOFI Oljelekteren er tilgjengelig i flere størrelser fra 25-100m3.

NOFI oljelekter er designet med tanke på robusthet og enkel bruk i hendelser på åpen sjø eller langs kysten. Praktisk erfaring viser at selv om en og/eller flere av flytekammerne i oljelekteren er punktert kan en fortsette operasjonen uten å miste oppsamlet olje. NOFI Oljelekteren er designet slik at oppdriften til de resterende flytekammerne er god nok til at systemet fortsatt vil være i drift. Designet og dimensjonene på fribordet er lik på alle fire størrelsene. Det doble laget med duk gjør systemet mindre sårbart for punkteringer, noe som er spesielt viktig under strandsanering og andre kystnære operasjoner.

NOFI Oljelekter er levert komplett, inkludert avtakbart tak, slepeliner, løfteslings, luftblåsere og reservedeler.

Tekniske spesifikasjoner:

Model255075100
Volum 25m3 50m3 75m3 100m3
Størrelse 12 x 5m 12 x 5 m 12 x 5 m 12 x 5 m
Vekt (tom) 466 kg 490 kg 510 kg 583 kg
Slepehastighet 15 tom/5 full, knopp 15 tom/5 full, knopp 15 tom/5 full, knopp 15 tom/5 full, knopp
Utsettingstid 7 min 7 min 7 min 7 min