Kvalitets- og Miljøpolicy

AllMaritim skal gjennom sin ISO 9001 og 14001 sertifisering sikre at ledelsessystemet inneholder alle nødvendige prosedyrer for å oppfylle relevante krav slik at vi kan levere våre produkter og tjenester av høy kvalitet og samtidig sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele virksomheten. Med forankring i ledelsen jobber alle ansatte for at våre kvalitets- og miljømål skal være i samsvar med vår kvalitetspolicy og miljøpolicy og vår forpliktelse til kontinuerlig forbedring.

Vi vil gjennom vårt ledelsessystem for kvalitet og miljø ha kontinuerlig fokus på:


 • Identifisering av viktige miljøaspekter 
 • Informasjon og opplæring til ansatte
 • Redusere negativ effekt på ytre miljø
 • Etterleve egne, kunde og myndighetspålagte krav
 • Økt troverdighet overfor kunder og andre interessenter
 • Oppfyllelse av leverandørkrav

  ISO 9001 - ISO 14001


  Ledelsessystemet for kvalitet tilfredstiller kravene i ISO 9001.
  Ledelsessystemet for miljø tilfredstiller kravene i ISO 14001.

  Achilles Oil and Gas Europe


  AllMaritim AS er registrert som leverandør i Achilles Oil and Gas Europe-fellesskapet som er i samsvar med NORSOK- og IOGP-kravene.