NOFI Current Buster som blir slept på sjø, mens et hjelpefartøy sjekker separatoren på systemet.

AllMaritim er en leverandør av miljøprodukter som presterer.

AllMaritim er en av verdens ledende leverandører av miljø- og beredskapsløsninger. Vi leverer produkter og tjenester av høy kvalitet, som bygger opp under AllMaritim som en kompetent og foretrukken leverandør av miljø- og beredskapsløsninger på det Norske og internasjonale markedet. 

Vårt mål er å tilfredsstille oljeindustriens krav om null utslipp og beskyttelse av miljøet. Med produsenter som NOFI Tromsø, Noren Bergen og Markleen har vi muligheten til å tilby et bredt spekter av høykvalitets miljø- og beredskapsløsninger.

Vårt TEAM består av høyt dedikerte salgsmedarbeidere med bred marin erfaring, som jobber ut fra salgskontorene i Norge, Brasil og Spania. Med mer enn 30 års erfaring fra bransjen har vi den grunnleggende markedskunnskapen og erfaringen når det gjelder oljevernløsninger og tjenester. AllMaritim er en av få totalleverandører av miljø- og beredskapsløsninger, som kan tilby produkter og løsninger for alle operasjoner fra Offshore, kyst/havn, havbruksnæringen til landbasert industri.


Teknologisk innovasjon er kontinuerlig i fokus hos oss, og våre produkter består av den beste tilgjengelige teknologien på markedet. Vi bidrar til kontinuerlig videreutvikling og nyutvikling av produkter og skreddersydde løsninger. Kvalitet og miljø er viktig for AllMaritim og våre partnere, som alle er sertifisert ihht ISO 9001 og ISO 14001.


AllMaritim er en leverandør av miljøprodukter som presterer.