Se film

AllMaritim er en av verdens ledende leverandører av oljeverns utstyr. Vi leverer utstyr av høy kvalitet, vårt mål er å tilfredsstille oljeindustriens krav om null utslipp og beskyttelse av miljøet. NOFI Tromsø og Noren Bergen er våre produsenter, de produserer et bredt spekter av høy kvalitets oljelenser og opptakingssystem. Vi leverer også produkter til Havbruks industrien som Gjenfangst System, Miljøbag for transport av not, Redningsleider, Flytebrygger, Miljøsikring og Absorbenter.

Vårt TEAM består av høyt dedikerte salgsmedarbeidere med bred marin erfaring. Vi leverer NorMar oljeopptakingssystem, NOFI oljelense system, og Ecosorb Absorbenter, for alle operasjoner fra Offshore til landbasert industri. Kvalitet, operasjonsenkelhet og lave vedlikeholds krav er i fokus hos oss. Våre system har vært i bruk ved flere reelle hendelser verden over, med gode tilbakemeldinger.

Teknologisk innovasjon er kontinuerlig i fokus hos oss, og våre produkter består av den beste tilgjengelige teknologien på markedet. Vi bidrar til kontinuerlig videreutvikling og nyutvikling av produkter og skreddersydde løsninger. Vi er også ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert, og innehaver av et Kvalifikasjonsbevis fra Achilles. Miljø står i fokus hos oss, og vi skal jobbe aktivt for å avdekke både gunstige og ugunstige miljøpåvirkninger i samarbeid med våre produsenter og samarbeidspartnere.

AllMaritim har høyt fokus på personvern og sikring av personvernopplysninger i hverdagen. Alle som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

AllMaritim er en leverandør av miljøprodukter som presterer.